Nieruchomości

Współpraca z agencją nieruchomości

Zarówno sprzedaż, jak i kupno nieruchomości to trudna decyzja. W obawie przed nieuczciwym klientem kupujący lub sprzedający zlecają zajęcie się całą transakcją pośrednikowi nieruchomości. Jego zdaniem jest doprowadzenie do szybkiego sfinalizowania zlecenia. W tym celu reklamuje i aktywnie poszukuje potencjalnych nabywców. Praca pośrednika powinna być określona stosowną umową. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że jego działania przyniosą wymierny efekt. Umowa z biurem często jednak podpisywana jest bezwiednie, a to może skutkować dodatkowymi kosztami.

agencja nieruchomości

Wiele agencji nieruchomości stosuje nie do końca uczciwe praktyki. Klientowi podsuwana jest okrojona umowa, w której nie ma najważniejszej zapisów, np. wielkości prowizji, jaką ma otrzymać. Może być ona również naszpikowana tzw. niedozwolonymi klauzulami umownymi. Mogą to być m.in. wysokie kary za zerwanie umowy. Ponadto taki dokument określany jest mianem jedynie potwierdzenia spotkania i przez to często jest mało uważnie czytany. Złożenie podpisu na tego typu umowie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem warunków pośrednika, a późniejsza negocjacja ceny wynagrodzenia właściwie nie ma sensu.

Atrakcyjna również dla klienta umowa powinna być zawarta przed rozpoczęciem współpracy. W dokumencie nie może zabraknąć numeru licencji osoby pośredniczącej, adnotacji o posiadanej przez pośrednika odpowiedzialności cywilnej, okresu trwania umowy oraz oczywiście wysokości prowizji. Coraz popularniejszą opcją w branży nieruchomości jest podpisywanie klauzuli wyłączności. Wówczas tylko jedno biuro zajmuje się obsługa zlecenia. Umowa na wyłączność gwarantuje agencji pośredniczącej pewny zysk ze sprzedaży mieszkania, a sprzedającemu większą pewność co do zaangażowania pośrednika w poszukiwaniu nabywcy. 

Podpisując umowę na wyłączność bez względu na to czy samodzielnie, czy przez pośrednika znajdziemy klienta, prowizję i tak trzeba będzie przekazać do biura nieruchomości. Ogłoszenie będzie mogło znajdować się tylko na stronie biura, choć dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy agencjami, powinno być one powielone i udostępnione w różnych źródłach. Niekoniecznie jednak musi tak się stać. Jeśli trafimy na złego pośrednika, przez jego nieudolne działania, czas sprzedaży może się wydłużyć.

 
image
image
image